Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenpraktijk

Doorsturen naar een collega
Datum donderdag 5 september t/m donderdag 16 januari
Tijd 09.00 - 17.00 uur (ontvangst 8.30 uur)
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Doelgroep Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkmanager
Onderwerpen zie hieronder
Organisatie ELANN
Accreditatie Doktersassistenten krijgen 33 accreditatiepunten (NVDA), praktijkondersteuners 12 accreditatiepunten (NVvPO), verpleegkundigen en verzorgenden 47 accreditatiepunten (V&VN).
Prijs (€) 2699.00
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Janneke Middel
Je kunt je opgeven tot 1 juni 2019
 

Inhoud van de opleiding:

De opleiding bestaat uit 12 modules die zijn verdeeld over 7 lesdagen te weten:
donderdag 5 september 2019
donderdag 26 september 2019
donderdag 17 oktober 2019
donderdag 7 november 2019
donderdag 28 november 2019
donderdag 19 december 2019
donderdag 16 januari 2020
 
We starten om 09.00 -17.00 uur (inclusief lunch)
 

De onderwerpen die we gaan behandelen:

1. Het werken als praktijkmanager
In deze module verkennen we het werkveld van de praktijkmanager. Wat zijn taken die tot het takenpakket van de praktijkmanager behoren en waar houdt dit op? Hoeveel tijd mag iets kosten en hoe ga je met verantwoordelijkheden om? Welke positie neem je in de praktijk en hoe zorg je dat je ´in control´ bent?
 
2. Declaratie
In deze module leren we hoe de huisartspraktijk haar inkomsten verkrijgt. Hoe zit het declaratiesysteem in elkaar, welke partijen spelen hier een rol in en welke achtereenvolgende handelingen zijn nodig om tot een juiste en optimale financiële afwikkeling te komen.
 
3. Situationeel leidinggeven
In deze module leer je welke mogelijkheden er zijn om vanuit jezelf effectief te communiceren. Je leert over je eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen. Dit kan ondersteunend werken bij het doorvoeren van veranderingen en het aansturen van mensen.
 
4. Financieel management: boekhouding
In deze module zoomen we in op de financiële basis van de huisartsenpraktijk. We kijken zowel naar de verschillende geldstromen, de voorkomende inkomstenen uitgaven, de totstandkoming ervan en de boekhoudkundige verwerking.
 
5. Financieel management: benchmark
In deze module zal aandacht worden besteed aan het optimaliseren van de beheersing van de huisartsenpraktijk op het gebied van winst en bedrijfsvoering. Er zal worden gekeken naar methoden om inzicht te krijgen in de prestaties van de huisartsenpraktijk en de medewerkers. Je leert hoe de juiste conclusies kunnen worden getrokken om tot een (financiële) verbeterslag binnen de praktijk te kunnen komen.
 
6. Stakeholders
Met welke partijen, de zogenaamde stakeholders, heeft de huisartspraktijk te maken, welke functie vervullen zij en welke formele relatie bestaat er met hen. Uiteraard zoomen we in op de zorgverzekeraars en het contracteringsproces, maar ook de andere stakeholders die van belang zijn komen aan bod.
 
7. Personeel en organisatie
In deze module leer je over verschillende organisatiemodellen en bedrijfsculturen, het beoordelen en bijsturen van functioneren, (korte) verzuimbegeleiding, het opstellen van een sollicitatieprocedure, een adequate dossiervorming, roostering en verlofplanning en de ins- en outs van de CAO Huisartsenzorg.
 
8. Effectieve zorgvernieuwing
In deze module gaan we dieper in op het management van de huisartspraktijk, met name ten aanzien van zorgvernieuwing. Zorgvernieuwing kent aspecten zoals kwaliteit van het product, kosten- en batenanalyse en de omgevingsfactoren (zorggroepen, zorgverzekeraars). We reiken je een methode aan die leidt tot een zorgvuldige zorgvernieuwing in jouw praktijk. Dat betekent dat je streeft naar een product met de kwaliteit die je wenst maar ook met een positief rendement. Ook bespreken we hoe we de vereiste productiviteit van medewerkers kunnen analyseren.
 
9. Wet- en regelgeving
In deze module lopen we op de hoofdlijnen de wet- en regelgeving door waarmee een huisartsenpraktijk te maken heeft. We zoomen in op de meest belangrijke zaken en kijken naar maatregelen binnen de bedrijfsvoering die je kunt nemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
 
10. Wijkgericht werken in samenwerkingsverband
Steeds meer wordt er verwacht dat de praktijken samenwerking zoeken met andere eerstelijns zorgverleners, gemeenten, wijkzorg et cetera. In deze module brengen we de diverse samenwerkingsverbanden onder de aandacht en de rol die je als praktijkmanager hierin hebt.
 
11. Managementvaardigheden
De leidraad van de opleiding is het functiemodel van de praktijkmanager met de daarbij behorende managementvaardigheden. Deze vaardigheden worden verspreid over de lesdagen behandeld en getraind tijdens de verschillende modules. Het betreft o.a. presenteren, vergaderen, delegeren, motiveren en netwerken.
 
12. Presentatie veranderplan
In deze module worden de gemaakte opdrachten uit verschillende modules gepresenteerd door de cursisten. Je ontvangt dan, voor zover je dat nog niet eerder hebt ontvangen, feedback van je docenten maar ook van je medecursisten en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met de in deze cursus opgedane kennis.
 

Veel gestelde vragen:

1. Waar bestaat de inhoud van de opleiding uit?
Zie het programma hierboven van de 7-daagse opleiding van Huisarts van Morgen (PRO), aangevuld met regio specifieke onderwerpen (ELANN, GHC, ROS).
 
2. Krijgt de deelnemer na afloop een diploma?
Nee u krijgt geen diploma. Na het volgen van de opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg, ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. De onderstaande doelgroepen die ingeschreven staan bij onderstaande registers ontvangen accreditatiepunten aan het einde van de opleiding:
- doktersassistenten krijgen 33 accreditatiepunten, NVDA
- praktijkondersteuners 12 accreditatiepunten, NVvPO
- verpleegkundigen en verzorgenden 47 accreditatiepunten, V&VN
 
3. Voldoet de opleiding aan de eisen van De Friesland, Zilveren Kruis Achma en Menzis?
Menzis: Bijlage 3, zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidiciplinaire zorg
 
Let op! Menzis geeft het volgende aan:
Om in aanmerking te komen voor contractering van de module praktijkmanagement van Menzis dient de praktijkmanager een HBO opleiding te volgen of te hebben afgerond gericht op management of functiegericht bijv. verpleegkundige.

Een praktijkassistente zonder HBO opleiding die een cursus praktijkmanagement op HBO niveau volgt voldoet hiermee niet aan de voorwaarden.  Een HBO verpleegkundige voldoet wel aan de voorwaarden.

Voor deze 7 daagse cursus betekent dit dat alleen als de deelnemers voorafgaand aan de cursus een HBO opleiding hebben afgerond (of bezig zijn), men voldoet aan de inkoopvoorwaarden van Menzis.


Voor actuele informatie over de voorwaarden van andere zorgverzekeraars, adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.