Hechten doe je zo

Doorsturen naar een collega
Datum maandag 4 maart 2019
Tijd 18.15-21.00 uur (ontvangst v.a. 17.30 uur met soep en broodjes)
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Doelgroep Praktijkassistent
Onderwerpen Zie onder 'Informatie nascholing'
Organisatie ELANN
Accreditatie 5 uur
Prijs (€) 170.00
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Ingrid Wagenaar
Duur 2 avonden
De nascholing vindt plaats op 4 en 18 maart 2019.
Deze nascholing zit vol. Bent u geïnteresseerd in deze nascholing? Stuur dan een mail naar Ingrid Wagenaar.

Informatie nascholing

 

Inleiding

In de huisartsenpraktijk worden regelmatig kleine verrichtingen uitgevoerd, waaronder het hechten van kleine wonden. Deze handeling is primair een taak voor de huisarts. Door de verschuiving in de zorg kan het aantrekkelijk zijn om het hechten van kleine wonden uit te besteden aan de praktijkassistente, mits deze over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.
 

Inhoud

Tijdens deze nascholing worden de theoretische achtergrond en de praktische vaardigheid rondom het hechten van kleine wonden behandeld.
De volgende onderwerpen zijn onderdeel van deze nascholing:
 • De verschillende fasen van wondgenezing
 • De benodigde materialen
 • Verband- en anesthesiemiddelen
 • Knooptechnieken
 • Praktisch: het hechten van kleine wonden.
 

Doelstelling

Het doel van de nascholing is het zelfstandig kunnen hechten van een kleine wond.
 

Leerdoelen

 
De deelnemer:
 • Weet wat de verschillende fasen van wondgenezing zijn
 • Heeft kennis van de belangrijkste principes van hechten
 • Weet welke materialen nodig zijn om te kunnen hechten
 • Heeft inzicht in de verband- en anesthesiemiddelen
 • Heeft kennis van verschillende knooptechnieken
 • Kan zelfstandig een kleine wond hechten.
 

Werkvorm

Het theoretische deel van de scholing wordt gegeven door middel van een PowerPointpresentatie. Het hechten van kleine wonden wordt geoefend op varkenspoten. De nascholing wordt afgesloten met een praktijktoets.
 

Huiswerk

Ter voorbereiding op de praktijktoets wordt van de deelnemer verwacht dat de vaardigheid van het hechten thuis wordt geoefend.
 

Programma 1e avond

17.30 uur  Ontvangst met soep en een broodje
18.15 uur  Theorie en instructie
                 - Fasen wondgenezing 
                 - Acute wonden
                 - Materialenkennis 
                 - Verbandmiddelen
19.30 uur  Koffiepauze
19.45 uur  Theorie en instructie
                 - Knooptechnieken: gewone en Donati/matrashechting
                 - Verdoving/anesthesie
20.15 uur  Oefenen van het hechten
21.00 uur  Einde nascholing
 

Programma 2e avond

17.30 uur  Ontvangst met soep en een broodje
18.15 uur  Casuïstiek
19.00 uur  Oefenen van het hechten
19.30 uur  Koffiepauze
19.45 uur  Praktijktoets
21.00 uur  Einde nascholing en uitreiking certificaat
 

Docenten

- Jeanine Stevens, huisarts
- Gineke Munting, verpleegkundig specialist intensieve zorg