Triage Neurologie

Doorsturen naar een collega
Datum dinsdag 18 september 2018
Tijd 18.15-21.00 uur (ontvangst vanaf 17.30 uur met soep en broodjes)
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Doelgroep Praktijkassistent
Onderwerpen Zie onder 'Informatie nascholing'
Organisatie ELANN i.s.m. Noorderpoort
Accreditatie 3 punten voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent (IA: CADP-ELANN-16)
Prijs (€) 135.00
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Ingrid Wagenaar
Geannuleerd!

Informatie nascholing

 

Inleiding

Op het gebied van de neurologie kan de doktersassistent in de huisartsenpraktijk allerlei hulpvragen tegenkomen die zij moet triageren: 
"Sinds een uur verga ik van de hoofdpijn””
"Mijn zoontje heeft zojuist een koortsstuip gehad, denk ik””
"Ik ben zo verschrikkelijk duizelig en misselijk. Het is net alsof ik in een rollercoaster zit””
"Mijn echtgenote heeft sinds gisteravond problemen met spreken”

Inhoud

Tijdens deze nascholing gaan we de kennis omtrent neurologische ziektebeelden opfrissen en besteden aan de hand van casuïstiek aandacht aan het verhelderen van de hulpvraag aan de telefoon, het kiezen van het juiste beleid en het geven van adviezen.
 
Aandacht wordt besteed aan de ingangsklachten:
 • duizeligheid,
 • hoofdpijn,
 • insult,
 • neurologische uitval,
 • wegraking,
 • trauma schedel
 

Programma

17.30 uur:  Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur:  Start nascholing
18.25 uur:  Verwachtingen
18.35 uur:  Papieren casuïstiek + PowerPoint met achtergrondinformatie
19.30 uur:  Pauze
19.45 uur:  Vervolg Papieren casuïstiek + PowerPoint met achtergrondinformatie a.d.h.v. stellingen
21.00 uur:  Einde nascholing
 

Doelstelling

Het gebruiken van de NHG-Triagewijzer m.b.t. klachten op het gebied van neurologische klachten.
 

Leerdoelen

De deelnemer:
 • kent het begrip triage,
 • kent het begrip "diagnostisch denken”,
 • kent het begrip "denken in toestandsbeelden”,
 • is in staat de NHG-Triagewijzer te gebruiken m.b.t. klachten op het gebied van neurologie, d.w.z.: 
- kent het begrip ABCDE-(in)stabiliteit en kan deze beoordelen,
- kent de betekenis van de 6 urgentiecodes,
- kent de factoren die van invloed zijn op de urgentie, nl. alarmsignalen, risicogroepen en contextuele factoren,
 • kan aan de hand van papieren casuïstiek:
- de juiste ingangsklacht kiezen voor het vaststellen van de urgentie,
- de juiste urgentie inschatten,
- aangeven welk vragen nog gesteld moeten worden,

- de juiste adviezen geven,

 • is bekend met  het gegeven/ervaart dat het gebruik van de NHG-Triagewijzer tot een betere inschatting van de urgentie leidt.
 
De deelnemer werkt aan de competenties:
 • Beslissen en activiteiten initiëren
 • Samenwerken en overleggen
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Instructies en procedures opvolgen
 

Werkvorm

Casuïstiek op papier (vaardig worden met NHG-Triagewijzer) ondersteunt door Powerpoint met achtergrondinformatie.
 

Docent

Mw. J.P. Tholen-Meijer, docent en triagist