Carrousel Medisch Technische Vaardigheden

Doorsturen naar een collega
Datum maandag 15 oktober 2018
Tijd 19.00 - 21.45 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur)
Locatie Noorderpoort, Groningen
Doelgroep Praktijkassistent
Onderwerpen Zie onder 'Informatie nascholing'
Organisatie ELANN i.s.m. Noorderpoort
Accreditatie 3 punten voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent (IA: CADP-ELANN-16)
Prijs (€) 145.00
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Ingrid Wagenaar

Informatie nascholing

Inleiding

Tijdens je opleiding heb je medisch-technische handelingen aangeleerd volgens "de regelen der kunst”. Door de jaren heen sluipen er foutjes in deze handelingen, waarvan je je soms niet eens bewust bent.
 

Doelstelling

Het oefenen van veel voorkomende Medisch Technische Handelingen.  Hoe hoort de handeling officieel uitgevoerd te worden en waarom zou je het op die manier moeten doen?  Door kritisch naar je eigen en andermans handelen te kijken wordt je er van bewust waarom je een handeling op een bepaalde manier uitvoert.
 

Leerdoelen

Op deze avond staan een aantal veel voorkomende vaardigheden centraal, namelijk:
  • bloeddrukmeting,
  • oren uitspuiten,
  • geven van een intramusculaire injectie,
  • inzetten en aflezen van een dipslide,
  • Hb-bepaling m.b.v. de Hemocue,
  • bloedsuikerbepaling.
 
Weggezakte kennis gaan we opfrissen en eventuele verkeerd aangeleerde / ingeslopen "foutjes” in de handelingen eruit vissen.
 
Tijdens deze avond ga je gebruik maken van de materialen en apparaten van de opleiding Doktersassistent, maar neem vooral ook de bloeddrukmeter en bloedsuikermeter (+ sticks) uit je eigen praktijk mee! Er zijn namelijk zeer veel typen bloeddrukmeters en bloedsuikermeters in omloop en het is leuk om van een collega te horen waarom die enthousiast is over de meter uit haar praktijk.
 

Werkvorm

In kleine groepjes onder leiding van een docent en een instructeur ga je de uitvoering van de vaardigheid demonstreren en vervolgens krijg je feedback op je handelen.
 

Programma

19.00 uur:   Start nascholing
 
19.10 uur:   Verwachtingen en doelstellingen van deze avond
 
19.30 uur:   Inzetten en aflezen dipslide, demonstratie werking SOP aan de hand van de dipslide
 
19.45 uur:   Start carrouselronde 1 
In kleine groepjes van 4 personen worden de vaardigheden aan elkaar gedemonstreerd en feedback gegeven:                 

Station 1 - bloeddruk meting

Station 2 - oren uitspuiten

Station 3 - intramusculair injecteren

Station 4 - Vingerprik uitvoeren (voor bloedsuiker en hb onderzoek)

20.05 uur:   Carrouselronde 2
 
20.25 uur:   Pauze
 
20.40 uur:   Carrouselronde 3
 
21.00 uur:   Carrouselronde 4
 
21.20 uur:   Nabespreking. Wat valt op? Waar zijn nog vragen over?
 
21.40 uur:   Evaluatie
 
21.45 uur:   Einde