Mini-symposium Medicatie

Doorsturen naar een collega
Datum donderdag 22 november 2018
Tijd 18.15-21.15 uur (vanaf 17.30 uur ontvangst met soep en broodjes)
Locatie Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Doelgroep Praktijkassistent
Onderwerpen Zie onder 'Informatie nascholing'
Organisatie ELANN
Accreditatie 3 punten bij het Kwaliteitsregister Doktersassistent (IA: CADP-ELANN-16)
Prijs (€) 115.00
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Ingrid Wagenaar

 


Informatie nascholing

 

Inleiding

Op donderdag 22 november organiseert ELANN een mini-symposium over Medicatie. Het programma van het mini-symposium is tot stand gekomen in samenwerking met de DKB-commissie van praktijkassistenten.
 

Inhoud

De avond start met een plenaire presentatie over de ‘Farmaceutische patiëntzorg’. Tijdens deze presentatie neemt Nanda Boekhoudt, docent Farmaceutische patiëntenzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen, je mee naar de rol van het geneesmiddel en de apotheek in de patiëntenzorg. Van het ontwerp en de productie tot het ter hand stellen en begeleiding van de patiënt bij het gebruik van een geneesmiddel.
 
Na de plenaire presentatie volgen 2 workshoprondes. De volgende workshops worden aangeboden:
 
1. Medicatie bij (kwetsbare) ouderen
Jantine Knol, huisarts en kaderhuisarts ouderen
Er is landelijkveel aandacht voor (kwetsbare) ouderen, misschien ook wel in uw praktijk. Medicatie werkt anders bij (kwetsbare) ouderen om verschillende redenen. Na deze workshop weet u waarom medicatie bij (kwetsbare) ouderen een aandachtspunt is en wat aandachtspunten en taken voor de praktijkassistente zouden kunnen zijn. We bespreken de theorie hierachter. Kwetsbaarheid, polyfarmacie,  therapietrouw, baxtergebruik zullen o.a. aan de orde komen.
 
2. Medicatie bij Diabetes Mellitus
Ankie Haaijer, praktijkconsulent GHC en POH-S & GGZ huisartspraktijk
Bij deze workshop gaan we kijken naar de verschillende groepen diabetesmedicatie. Wat is de werking van deze medicatie en welke bijwerkingen kunnen er eventueel optreden wanneer je deze medicatie slikt.  Waar dien je alert op te zijn wanneer de diabetespatiënt herhaalmedicatie aanvraagt? Welke controles zijn van belang wanneer de patiënt diabetesmedicatie gebruikt en wie zorgt er voor dat de controles worden uitgevoerd?
 
3. Kennismaken met medicatie binnen het CVRM
Jolanda Rieks, POH huisartspraktijk
Tijdens deze workshop ga je kennismaken met de diverse middelen die ingezet worden bij het voorkomen én behandelen van hart en vaatziekten. Wat is de werking van het medicijn en welke bekende bijwerkingen kennen we? Wat moet er zoal gecontroleerd worden en door wie?
 
4. Zelfzorg in de praktijk: de juiste zorg op de juiste plek
Koert de Ruijter, auditor en trainer zelfzorg van het Centraal Bureau Drogisterijen
Tijdens de interactieve workshop maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden die zelfzorg en zelfzorgmedicatie bieden aan patiënten die de huisarts consulteren. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de diverse soorten zelfzorgmedicatie (UA, UAD, UV), de belangrijkste indicaties en productgroepen en hoe apotheken en drogisten hier invulling aan geven. Er wordt stil gestaan bij de samenwerking tussen huisartsen en drogisten op het dossier zelfzorg. In het tweede, interactieve gedeelte gaan de deelnemers ontdekken welke rol zij kunnen innemen als patiënten zelfzorgklachten hebben. Aan de hand van herkenbare cases wordt inzicht gegeven welke zelfzorgklachten op welke manier en door welke zorgverlener of drogist kunnen worden behandeld.
 
5. Anticonceptie
Ellen Nijland, huisarts
Wil jij graag meer weten over Anticonceptie? Meld je dan aan voor deze workshop. Bij de workshop over Anticonceptie bespreken we op interactieve wijze de verschillende vormen van anticonceptie en de adviezen die je hierover kunt geven aan patiënten.
 
6. NOAC/DOAC, alle ins and outs
Ineke Baas- Arends, verpleegkundig specialist Cardiologie
Wil jij graag alle ins and outs weten van antistolling? Volg dan deze workshop. Aan het einde van deze workshop weet jij welke vormen van antistolling er zijn, welke doseerschema’s er zijn, waar je op moet letten bij de patiënt die antistolling gebruikt en bij wie de patiënt moet zijn bij problemen of vragen.
 
7. Medicatie bij luchtwegklachten
Rita Bijma, longverpleegkundige eerste lijn
Aan het einde van deze workshop kan jij herkennen welke medicatie wordt gebruikt bij luchtwegklachten. Je weet wat de werking en  mogelijke bijwerkingen zijn en herkent de verschillende toedieningsvormen. De volgende onderwerpen komen aan bod: korte introductie over de bouw van de luchtwegen, ziektebeelden astma en COPD, Medicatie bij obstructieve longziekten (astma en COPD), werking en mogelijke bijwerkingen, therapietrouw, inhalatie instructie en controle, nieuwe middelen. Daarnaast gaan we oefenen met het gebruik van inhalatie medicatie.
 
8. Schildkliermedicatie
Linetta Datema, Physician Assistant, Martini Ziekenhuis
Na deze workshop ben je bekend met de medicatie van verschillende schildklieraandoeningen. We gaan vooraf kort in op de verschillende aandoeningen met behandeling. Daarna wordt ingegaan op de werking en de mogelijke bijwerkingen van deze medicijnen en welke aandachtspunten er zijn voor praktijkassistenten. We bespreken welke controles belangrijk zijn bij deze patiënten en waar je op moet letten als herhaalmedicatie wordt aangevraagd. Schildkliermedicatie in relatie tot zwangerschap(swens) is bij deze overwegend jonge patiënten ook een belangrijk item dat aan bod zal komen.

 

Programma

17.30 – 18.15 uur   Ontvangst deelnemers met soep en broodjes
 
18.15 – 19.00 uur   ‘Farmaceutische patiëntenzorg’ (plenair)
                               Nanda Boekhoudt, docent Farmaceutische patiëntenzorg Rijksuniversiteit Groningen
 
19.00 – 20.00 uur    Workshopronde 1
 
20.00 – 20.15 uur    Koffie/thee pauze
 
20.15 – 21.15 uur    Workshopronde 2