Seksuele Gezondheidszorg op maat. Centrum Seksueel Geweld/PrEP/SOA-zorg /Nu niet zwanger

Doorsturen naar een collega
Datum woensdag 19 juni 2019
Tijd 18.00-20.15 uur (ontvangst vanaf 17.30 uur)
Locatie GGD Groningen
Doelgroep Praktijkassistent, Huisarts
Onderwerpen PrEP, SOA en seksueel geweld
Organisatie ELANN
Accreditatie 2 uren accreditatie aangevraagd voor huisartsen en bij het register CADD
Prijs (€) 37.50
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Janneke KomduurProgramma

17.30 uur        Ontvangst met soep en broodjes

18.00 uur        Opening en introductie

18.15 uur        Plenair voor huisarts en praktijkassistente

Centrum seksueel geweld

·         Casuïstiek

·         Grensoverschrijdend gedrag/Seksueel geweld

Elizabeth Maarsingh, beleidsmedewerker Centrum Seksueel Geweld-Sense Noord Nederland

Peter Strijbosch, Coördinator Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe

 

19.15 uur        Workshopkeuze voor huisarts en praktijkassistente, zie voortoelichting hieronder

1. Workshop Prep (met nieuwe artikelen versie 21 maart jl.

Fetzen de Groot, coördinator Sense Noord-Nederland

Liesbeth AB, huisarts Groningen

2. Workshop Project : nu niet zwanger

Lidwien Martens, Inhoudelijk coördinator NuNietZwanger , GGD Groningen

Michiel Jans, huisarts Selwerd - Groningen

3. SOA spreekuur praktijkassistente

Alie van der Heide-Steenge, SOA-doktersassistent en coördinator NVDA-Expertgroep 

Seks-Soa.


20.15 uur            Afsluiting

Plenair Centrum seksueel geweld

Van de Nederlandse vrouwen boven de 15 jaar wordt jaarlijks 2,3% geconfronteerd met één of meer negatieve seksuele ervaringen; van de mannen is dat 0,4%. 1. De incidentie van seksueel misbruik in de algemene bevolking is zeven tot honderd keer groter dan in huisartsenregistraties. 2. Deze discrepantie kan ermee te maken hebben dat slachtoffers het moeilijk vinden over hun ervaringen te spreken vanwege schaamte of schuldgevoel, maar ook dat huisartsen het niet altijd eenvoudig vinden er expliciet naar te vragen. Een slachtoffer van acuut seksueel geweld heeft lichamelijke en psychische hulp nodig en wil soms ook aangifte doen. Huisartsen die op de praktijk of de huisartsenpost worden geconfronteerd met een slachtoffer van seksueel geweld en expertise willen inroepen, kunnen verwijzen naar een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Nederland zal in 2016 zestien van deze centra hebben waar medische, forensische en psychologische deskundigen klaarstaan om op elk uur van de dag en de week snelle, integrale hulp te bieden. CSG’s werken volgens landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria en hanteren een multidisciplinaire aanpak die behandeling van de medische en psychologische gevolgen van het seksueel geweld koppelt aan verantwoord forensisch-medisch onderzoek ten behoeve van de waarheidsvinding.

In deze voordracht bespreken we de werkwijze van de CSG’s en geven we aan hoe de huisarts en praktijkassistente hun hulp kan inroepen en ondersteunen. Daarnaast wordt de diepte in gegaan over onder andere onthulling, stressreacties en victim blaming.

 

1. Workshop Prep voor huisarts en praktijkassistente

Pre-expositie Profylaxe (PrEP) is een nieuwe manier om te voorkomen dat iemand een HIV besmetting oploopt. PrEP bestaat uit een combinatie van 2 HIV remmers die profyalctisach gebruikt worden: dagelijks of rondom de seks. We zien recent een stijging van het aantal gebruikers van PrEP ook in Noord-Nederland. De kans dat u er in uw huisartsenpraktijk mee te maken krijgt is groot. Wellicht kunt u ook mannen die seks hebben met mannen wijzen op deze extra mogelijkheid om een HIV besmetting te voorkomen. Om het middel veilig te kunnen gebruiken zijn periodieke medische controles noodzakelijk. In deze bijscholing wordt u kort en bondig bijgepraat over de achtergronden van PrEP en de implicaties die het heeft voor uw handelen.

Tijdens deze bijeenkomst gaat Fetzen de Groot, coördinator Sense Noord-Nederland, in op de achtergronden van de noodzaak van PrEP-gebruik en de organisatie van de PrEP-zorg in Noord-Nederland. Liesbeth AB, huisarts, zal daarna aan de hand van de huidige PrEP richtlijn vertellen hoe u op een veilige manier PrEP kunt voorschrijven in uw eigen praktijk.

(deze workshop is tevens door ELANN op 22 januari jl. aangeboden)

 

2. Workshop Project : nu niet zwanger voor huisarts

In december 2019 is het programma NuNietZwanger van start gegaan in Groningen. Een programma voor kwetsbare ouders waarin zij een keuze kunnen maken in het wel of niet krijgen van kinderen. Want opvoeden van kinderen is een hele klus. Zeker als je diverse problemen hebt; psychiatrische stoornis, verstandelijk beperking, verslaving, grote schulden, dak- of thuisloos of in de prostitutie. Van de ouders die meedoen aan  het programma kiest 80% voor het gebruik van anticonceptie en stelt daarmee hun kinderwens uit. 

In deze workshop gaan we in op het nut, de noodzaak en de inhoud van het programma. Dat handvatten biedt om met deze ouders is gesprek te gaan over hun kinderwens. En laat zien dat samenwerking met de 1ste lijnszorg en andere hulpverleningsorganisaties noodzakelijk is. Zij hebben een signaalfunctie. Waarmee ze oog hebben voor kwetsbare ouders in hun praktijk. Die vragen hebben over een kinderwens of ongeplande zwangerschap of waarbij men een niet-plus gevoel heeft. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken we concreet wat het programma inhoudt, wat van huisarts wordt gevraagd, maken we de rol van de coördinator duidelijk en hoe deze kan worden ingeschakeld.

3. Soa-zorg! Maak het verschil als Doktersassistent!

Aan de slag met soa-zorg in de huisartsenpraktijk, ook zonder eigen soa-spreekuur. Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, zowel aan de balie als aan de telefoon. Dagelijks passeert een scala aan vragen de revue: "Ik wil graag starten met de pil, mag ik een recept?” Ik heb een blaasontsteking, kan ik even urine brengen?”

Vragen waarbij je aan een soa zou moeten denken! 

En als je al aan een soa denkt, hoe breng je dit dan ter sprake zonder dat het schaamrood jou naar de kaken stijgt of de patiënt ongemakkelijk staat te stamelen.

In deze workshop leer je klachten herkennen waarbij je aan een soa zou moeten denken. Je leert hoe je soa en seksueel gedrag gemakkelijk ter sprake brengt door het stellen van de juiste vragen en je leert de juiste vervolgacties te ondernemen.

De soa-diagnostiek worden door de huisarts of de soa-doktersassistent gedaan, maar als doktersassistent zonder eigen spreekuur maak je toch Hèt Verschil in het verbeteren van de kwaliteit van de soa-zorg in jouw praktijk! De workshop wordt gegeven door Alie van der Heide-Steenge, ervaren soa-doktersassistent  en is Interactief Leerzaam en Direct toepasbaar

NB deze workshop is eerder gegeven op het Nationaal Congres Soa-Hiv-Seks 2018