Verdieping: Oplossingsgerichte gespreksvoering

Doorsturen naar een collega
Datum vrijdag 20 oktober 2017
Tijd 9.00 - 16.00 (ontvangst 8.45 uur)
Locatie DamsterDomus, Groningen
Doelgroep Diëtist
Onderwerpen
Organisatie ELANN
Accreditatie 7 uur
Prijs (€) 160.00
Inlichtingen Stuur een e-mail naar Janneke Middel

 


Dit is een verdiepingsdag, u dient de nascholing 'Oplossingsgerichte gespreksvoering in de diëtiek' te hebben gevolgd om te worden toegelaten.
 
Inleiding:
In deze verdiepingsdag worden de deelnemers opgeleid om het oplossingsgerichte meta-model toe te kunnen passen binnen de verschillende fasen tijdens een cliëntencontact. Deze krachtgerichte benadering heeft aandacht voor  het bereiken van de doelen van de cliënt, op een wijze waarin veel oog is voor de context, de uitzonderingen op het probleem en de autonomie van de cliënt. Het oplossingsgericht werken sluit door gebruikmaking van de ‘oplossingsgerichte flowchart’ optimaal aan bij de veranderingsbereidheid van de cliënt. De diëtist leert interventies op het juiste moment te plaatsen, hetgeen de cliënt en diëtist veel energie en een verbetering van het contact opleveren.
 
Doel:
Na afloop van deze dag kunnen de deelnemers herkennen waar de cliënt zich bevind op de ‘oplossingsgerichte flowchart’ (en weten daarmee hoe veranderingsbereid de cliënt is).  Zij zijn in staat om vragen en interventies aan te laten sluiten bij deze positie. Deelnemers zijn in staat om de oplossingsgerichte manier van gespreksvoering te integreren binnen de gangbare gespreksvoering in de diëtiek praktijk.
 
Voor wie:
Diëtisten die de nascholing 'Oplossingsgerichte gespreksvoering  in de diëtiek' hebben gevolgd.