Nascholingsagenda

Selecteer aan de rechterzijde de voor u relevante beroepsgroep(en) om de beschikbare nascholingen te tonen.

  Zomervakantie
Tijdens de vakantie zijn de nascholingscoördinatoren van Elann beperkt telefonisch bereikbaar. Bij dringende vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat (050-3666444).
U kunt uw vraag ook rechtstreeks mailen naar de betreffende nascholingscoördinator. Zodra deze terug is van vakantie zal hij/zij contact met u opnemen.

Wij wensen we u een mooie zomer toe!


Nascholingen in de komende periode

Wij blijven u voorzien van interessante en actuele nascholingen in uw eigen regio!  Nu de landelijke richtlijnen het toelaten om weer fysieke nascholingen te laten plaatsvinden en de reguliere zorg geleidelijk weer opstart,  gaan we de fysieke nascholingen ook geleidelijk weer opstarten. Uiteraard blijft voorzichtigheid daarbij aan de orde: zo zijn onze nascholingslocaties “Coronaproof”, zodat de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. In de bevestigingsmail voor deze nascholingen wordt u geïnformeerd over de maatregelen die we in verband met Corona nemen. Deze zijn uiteraard gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM en worden continue geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. Klik hier om ons protocol / beleid met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus te bekijken.

Naast de fysieke nascholingen is een aantal nascholingen inmiddels digitaal beschikbaar of komen binnenkort beschikbaar, zoals de verplichte informatiebijeenkomsten voor de deelname aan een aantal zorgprogramma’s van de GHC, bekijk hieronder ons actuele nascholingsaanbod.

Extra informatie over de CASPIR cursussen
De CAHAG- heeft adviezen opgesteld m.b.t. het herstarten van de spirometrie tijdens de post-piek COVID-19 pandemie. Deze adviezen hebben ook gevolgen voor de CASPIR scholingen in 2020. De gevolgen hebben we voor u op een rij gezet. Klik hier voor informatie over het herstarten van de spirometrie en de gevolgen voor de CASPIR cursussen.

Onderwerp Organisatie Doelgroep
Digitale scholing Zorgpad OSAS: deel 1
Alleen voor GHC leden (Huisartsen)  
Elann in opdracht van de GHC Huisarts
E-learning ECG maken en lezen
Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Digitale presentatie start Ketenzorg Astma
Voor huisartsen aangesloten bij de GHC en hun poh/pvk/vsp
Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Digitale presentatie start Ketenzorg Atriumfibrilleren
Voor huisartsen aangesloten bij de GHC en hun poh/pvk/vsp
Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Digitale presentatie start Ouderenzorg
Voor huisartsen aangesloten bij de GHC en hun poh/pvk/vsp
Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
E-learning Praktische Insulinetherapie
SCEM i.s.m. GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Digitale presentatie start Dementie keten
Voor huisartsen aangesloten bij de GHC en hun poh/pvk/vsp
Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
Datum Onderwerp Locatie Organisatie Doelgroep
augustus - 2020
donderdag 27 augustus t/m donderdag 22 oktober Dermatoscopie voor de huisartsenpraktijk
Betreft 2 middagen donderdag 27 augustus en 22 oktober 2020
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. Scem en Optoderma UMCG Huisarts
maandag 31 augustus Workshops DRIPs en/of Cervicale Auscultatie
Keuze uit een van beide workshops of beide.  900-1200 uur Cervicale Auscultatie (4p) en 1300-1700 uur DRIPs (4,5p)
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Logopedist
september - 2020
dinsdag 1 september Flash Glucose Monitoring (FGM)
Nog 1 inschrijving mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
donderdag 3 september Thuis in FH: als hoog cholesterol erfelijk is
Ommelander Ziekenhuis Groningen (Scheemda) Elann i.s.m. Ommelander Ziekenhuis Academie Huisarts, Praktijkondersteuner
donderdag 3 september t/m vrijdag 1 januari Spreekuur Ondersteuner Huisarts
Duur: 5 bijeenkomsten
Nog 2 inschrijvingen mogelijk.
Fletcher Familiehotel Paterswolde Elann i.s.m. DOKH Praktijkassistent, Praktijkverpleegkundige
donderdag 3 september Vermoeidheid, voeding en leefstijl
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
donderdag 3 september Flash Glucose Monitoring (FGM)
Nog 4 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
vrijdag 4 september t/m vrijdag 1 januari Spreekuur Ondersteuner Huisarts
Duur: 5 bijeenkomsten
Vol
Fletcher Familiehotel Paterswolde Elann i.s.m. DOKH Praktijkassistent, Praktijkverpleegkundige
maandag 7 september Systemisch-Dialogisch werken in de hulpverlening
Verplaatst naar 7, 8 en 9 september
Vol
The Land of Now ELANN i.s.m. Davotes Diëtist, Ergotherapeut, Haptotherapeuten, Logopedist, jeugdzorgwerkers
maandag 7 september Wondverzorging
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
dinsdag 8 september Triage Spoedgevallen
Nog 2 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. Noorderpoort Praktijkassistent
vrijdag 11 september Studiedag Palliatieve zorg binnen de (verstandelijk) gehandicaptenzorg. Waarom eigenlijk?
Congres Centrum & Vergadercentrum Hanze Plaza Elann i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen AVG, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Huisarts, Logopedist, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, gedragswetenschappers, locatiemanagers, opleidingscoordinatoren
maandag 14 september Hechten doe je zo
Duur 2 avonden
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
maandag 14 september Basiscursus ECG lezen
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza ELANN in opdracht van de GHC Huisarts
dinsdag 15 september P&O Update 2020
onbekend Elann in opdracht van Zorgadvies Groningen Praktijkmanager
dinsdag 15 september CASPIR module 6
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
donderdag 17 september Regionaal Netwerk POH-GGZ
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van Zorgadvies Groningen Praktijkondersteuner GGZ
donderdag 17 september GHC Ketenzorg-Onderwijsdag
Geannuleerd!
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
maandag 21 september t/m maandag 26 oktober Filosoferen is leren sterven
Vol
The Student Hotel Elann i.s.m. Menno de Bree Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde
maandag 21 september t/m maandag 26 oktober F. Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ
1 dag en 2 middagen
Martini Ziekenhuis, Groningen Elann i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen Verzorgende
maandag 21 september Intoxicaties
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. afdeling Intoxicaties, UMCG Praktijkassistent
dinsdag 22 september Netwerkbijeenkomst praktijkmanagers
onbekend Praktijkmanager
dinsdag 22 september Practicum Ouderenzorg
 
Nog 6 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist, Wijkverpleegkundige
woensdag 23 september Mannenklachten
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
donderdag 24 september t/m donderdag 12 november B. Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen
donderdag 24 sept., 22 okt. en 12 nov.  
Vol
Congres Centrum & Vergadercentrum Hanze Plaza Elann i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
dinsdag 29 september Basis Atriumfibrilleren (AF)
Voor poh/pvk/vsp die gaan starten met ketenzorg AF of al gestart zijn.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
dinsdag 29 september ECG maken
Deze nascholing vindt ook plaats op 30 september 2020
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
dinsdag 29 september Brandwondenonderwijs voor de eerste lijn
Vol
Martini Ziekenhuis, Groningen Elann i.s.m. Scem Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
woensdag 30 september ECG maken
Deze nascholing vindt ook plaats op 29 september 2020
Nog 3 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
oktober - 2020
vrijdag 2 oktober Reanimatie, voor verloskundigen
Nieuwe datum onder voorbehoud (Locatie UMCG)
Vol
UMCG, Groningen ELANN i.s.m. Just in Time Verloskundige
dinsdag 6 oktober Zorgcoordinatie dementie, de POH als zorgcoordinator
Nog 8 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
dinsdag 6 oktober Triage KNO en luchtwegen
 
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza ELANN i.s.m. Noorderpoort Praktijkassistent
woensdag 7 oktober CASPIR modules 1 t/m 5
Module 2.  Geannuleerd!
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
woensdag 7 oktober Dwangstoornissen
Nieuwe datum is 7 oktober (onder voorbehoud)
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza ELANN Eerstelijnspsycholoog, Praktijkondersteuner GGZ
woensdag 7 oktober Kinderen met vlekjes
Nog 7 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
donderdag 8 oktober Juridische aspecten rondom ouderenzorg
Voor huisartsen, praktijkmanagers en praktijkondersteuners in de provincie Groningen.
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. de LHV Academie Huisarts, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner
dinsdag 20 oktober t/m dinsdag 24 november C. Palliatieve Zorg voor verzorgenden
4 dagdelen van 09.00-12.30 uur 20 en 27 oktober en 3 en 24 november
Nog 2 inschrijvingen mogelijk.
Congres Centrum & Vergadercentrum Hanze Plaza Elann i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen Verzorgenden
dinsdag 20 oktober Practicum Atriumfibrilleren (AF)
Voor poh/pvk/vsp die (gaan) deelnemen aan de ketenzorg AF.
Nog 6 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
dinsdag 20 oktober Brandwondenonderwijs, nascholing eerste lijn
Nog 3 inschrijvingen mogelijk.
Martini Ziekenhuis, Groningen Elann i.s.m. Scem Huisarts
woensdag 21 oktober CASPIR modules 1-5
Module 5 (verplaatst v.a. 12 mei 2020). Module 2 vond plaats op 21 november 2019. Geannuleerd!
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
donderdag 22 oktober CVRM NHG richtlijn 2019, wat en hoe
 
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkassistent
maandag 26 oktober Psychiatrie in de huisartsenpraktijk
Duur: 2 avonden
Nog 4 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza ELANN i.s.m. Noorderpoort Praktijkassistent
dinsdag 27 oktober OZG Vaatchirurgie Huisartsennascholing
Ommelander Ziekenhuis Groningen (Scheemda) Elann i.s.m. Ommelander Ziekenhuis Academie Huisarts
dinsdag 27 oktober NHG StiP-vervolgcursus Starten met Stoppen
Nog 7 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.o.v. de GHC en i.s.m de NHG Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkondersteuner GGZ, Praktijkverpleegkundige
woensdag 28 oktober NHG StiP-Cursus Starten met Stoppen - basis
 
Vol
Fletcher Familiehotel Paterswolde Elann i.o.v. de GHC en i.s.m de NHG Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkondersteuner GGZ, Praktijkverpleegkundige
zaterdag 31 oktober Rugartrose en Axiale spondyloartritis
Datum onder voorbehoud ivm ontwikkelingen Corona Leden netwerk Artrose krijgen korting. De korting wordt na de inschrijving teruggestort op uw rekening
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Oefentherapeut
november - 2020
maandag 2 november t/m maandag 14 december E. Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VPK
1 dag en 2 middagen
UMCG, Groningen Elann i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
dinsdag 3 november Gedragsverandering en zelfmanagement
Duur 2 avonden
Nog 3 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
donderdag 5 november POH Carrousel 2020 - Ouderenzorg
VOORAANKONDIGING
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in samenwerking met de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
donderdag 5 november Vermoeidheid, voeding en leefstijl
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
dinsdag 10 november Praktische voetcontrole bij patienten met diabetes mellitus
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
maandag 16 november Wondverzorging
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann Praktijkassistent
dinsdag 17 november Behandeling van spraakstoornissen volgens Hodson en Paden
Tweedaagse cursus op 17 november en 15 december 2020. Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson en Paden. 
Nog 2 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. Ellen Burger Logopedist
woensdag 18 november CASPIR modules 1-5
Module 5 (verplaatst v.a. 11 juni 2020). Module 2 vond plaats op 15 januari 2020. Geannuleerd!
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige
donderdag 19 november Achieving better results
Nieuwe datum!
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GPC (klinisch) psycholoog, Eerstelijnspsycholoog, Praktijkondersteuner GGZ, Psychotherapeut
dinsdag 24 november Alles over declareren 201124
Nog 9 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. LHV HIDHA, Huisarts, Praktijkassistent, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
dinsdag 24 november Vervolg Atriumfibrilleren - casuïstiekbespreking
Vol
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann in opdracht van de GHC Praktijkondersteuner, Praktijkverpleegkundige, Verpleegkundig specialist
vrijdag 27 november Symposium Geboortezorg 8
Online Huisarts, JGZ arts, JGZ verpleegkundige, Student, Verloskundige, Verpleegkundige, gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg
december - 2020
dinsdag 1 december Netwerkbijeenkomst praktijkmanagers
onbekend Praktijkmanager
woensdag 2 december Verdiepingsmodule Brandwondenonderwijs: Behandelen en verbinden
Nog 1 inschrijving mogelijk.
Martini Ziekenhuis, Groningen Elann i.s.m. Scem Praktijkassistent, Praktijkverpleegkundige
januari - 2021
zaterdag 9 januari Kinesio taping voor de logopedische praktijk
Tweedaagse cursus verplaatst naar 9 januari en 13 februari 2021 (onder voorbehoud)
Nog 9 inschrijvingen mogelijk.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Elann i.s.m. De Graaf & Stallinga Logopedist
juni - 2021
donderdag 3 juni t/m vrijdag 4 juni Compagnoncursus Treant Zorggroep locatie Refaja 2021
Hotel De Zon, Ommen Elann Huisarts, Huisarts in opleiding, Specialist, Specialist ouderengeneeskunde
donderdag 10 juni t/m vrijdag 11 juni Compagnoncursus Treant Zorggroep locatie Refaja 2021
Hotel De Zon, Ommen Elann Huisarts, Huisarts in opleiding, Specialist, Specialist ouderengeneeskunde
september - 2021
donderdag 23 september t/m vrijdag 24 september Compagnonscursus OZG 2021 1e ronde
(twee dagen)
Hotel Princenhof Elann Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde, Waarnemer
donderdag 30 september t/m vrijdag 1 oktober Compagnonscursus OZG 2021 2e ronde
(twee dagen)
Hotel Princenhof Elann Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde, Waarnemers